2014. december 15., hétfő

Folytatódik a nehezen hozzáférhető botanikai témájú művek közzététele weboldalunkon

2014. december 8., hétfő

Nehezen hozzáférhető botanikai témájú művek a DAB Botanikai Munkabizottság weboldalánA magyar botanika, a csodálatos gazdagságú magyar flóra kutatásának bölcsője Debrecen városa” (Soó Rezső 1940, részletesebben lásd itt.)
A debreceni botanikusoknak (a 20. században elsősorban Soó Rezsőnek és tanítványainak) a hazai növénytani kutatásokban elért eredményei napjaink ökológiai-, vegetációtudományi-, florisztikai vizsgálatai során is fontos kiindulási alapot jelentenek. Ugyanakkor ezek a művek több esetben ritkák, nehezen hozzáférhetőek. Éppen emiatt határoztuk el, hogy ezeket a cikkeket, könyvfejezeteket és esetenként könyveket igyekszünk digitálisan szabadon hozzáférhetővé tenni. Nem csak a Debrecennel és annak tágabb környékével (Hortobágy, Tiszántúl, Nyírség, Hajdú-Bihar megye) foglalkozó publikációkat igyekszünk gyűjteni, hanem a debreceni egyetemi tanszék egykori kiadványainak cikkeit és az egykori munkatársak publikációit is. Mivel a debreceni, illetve a kolozsvári és budapesti egyetemek Növénytani Tanszékeinek 20. századi története Soó Rezső révén  több ponton kapcsolódik egymáshoz, így indokoltnak tűnik némely esetben a fővárosban és Erdélyben megjelent művek itteni közreadása is. Munkánk során első körben a Debreceni Egyetem TTK Növénytani és Ökológiai Tanszékein, valamint magángyűjteményeinkben fellelhető folyóiratokat, különlenyomatokat, könyveket tesszük közkincsé. Jelen oldal jobb oldali sávjában sorjáznak a már digitalizált és feltöltött közlemények, mégpedig szerzőik nevének ábécésorrendjében és adott szerzőn belül a megjelenés ideje alapján rendezve. A teljes hivatkozást tartalmazó címsorra kattintva megjelenik a szabadon letölthető pdf-kiterjesztésű digitális állomány.
A kezdeményezés továbbviteléhez örömmel veszünk minden javaslatot.
Az ötletért ezúton is szeretnénk kifejezni köszönetünket Takács Attilának, a cikkek szkennelésében nyújtott segítségéért pedig Nagy Timeának.

2014. november 27., csütörtök

Diószegi Szeminárium Festetics Imre születésének 250. évfordulója alkalmából

December 2-án lesz Festetics Imre születésének 250. évfordulója. Erre az alkalomra a Debreceni Egyetem TTK Növénytani Tanszék & a MTA Debreceni Területi Bizottsága Biológiai és Környezettudományi Szakbizottság Botanikai Munkabizottság rendezésében, a Diószegi Szeminárium keretében a következő előadással emlékezünk:

Prof. Fári Miklós Gábor (DE MÉK Növényi Biotechnológiai Tanszék):
250 éve született Festetics Imre, a genetika ’elfeledett’ atyja

Időpont: 2014. december 2. 18:00 óra
Helyszín: Debreceni Egyetem TTK Növénytani Tanszék, Diószegi Szeminárium (Élettudományi épület I. Emelet, 1.035 terem)

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!2014. október 31., péntek

III. Növénybiológiai Workshop

A Debreceni Egyetem TTK Növénytani Tanszéke,
a MTA Diverzitásbiológiai Tudományos Bizottsága
és a MTA DAB Botanikai Munkabizottsága
a Magyar Tudomány Ünnepe programsorozat keretében
2014. november 6-án rendezi meg a
III. Növénybiológiai Workshop-ot

Helyszín: Debreceni Egyetem Élettudományi Épület I. emeleti Diószegi Szeminárium (1.035) terme.

A rendezvényen a Debreceni Egyetem TTK Növénytani Tanszéken folyó kutatási témákhoz (Növények és algák hatóanyag kutatása; Növényrendszertan, ökológia és florisztika; Növényi biotechnológia és sejtbiológia; Növényi ökofiziológia) kapcsolódóan hangzanak el előadások.


Program

9.25-9.30        Köszöntő
                 
9.30-10.00      Borhidi Attila: Egy új tudományos csatatér: a molekuláris taxonómia
                 
10.00-10.30    Papp Nóra: Etnobotanika és etnofarmakobotanika: múlt, jelen és jövő
10.30-10.45   Gonda Sándor, Szűcs Zsolt & Vasas Gábor: Növény-asszociált gombák hatása a növényi metabolomra
10.45-11.00    Minh Nguyen Nhat, Sándor Gonda & Gábor Vasas: Horseradish: a review on its chemistry
11.00-11.15  Szűcs Zsolt, Gonda Sándor & Vasas Gábor: Tilia fajok murvalevél fenoloid vegyületeinek szezonális variabilitása
11.15-11.20  Bertóti Regina, Szőke Éva & Vasas Gábor: In vitro torma szövettenyészetek SPME/GC-MS analízise
                 
 11.20-12.00    Szünet
                 
12.00-12.15   Bartha László, Sramkó Gábor, Polina A. Volkova, Boštjan Surina, Alexander L. Ivanov & Horia L. Banciu: Egy lomberdei geofiton glaciális refúgiuma a Kárpát-medencében: a kakasmandikó (Erythronium dens-canis) plasztisz szekven-ciákkal dokumentált esete
12.15-12.30  Biró Éva, Menyhárt László, Nagy Timea & Bódis Judit: Magyarország adriai sallangvirág (Himantoglossum adriaticum) állományainak népessége és virágzási jellemzői
12.30-12.45 Laczkó Levente, Polina A. Volkova, Triest Ludvig & Sramkó Gábor: Harapófogóban? Egy mezofil lomberdei-faj, a Primula vulgaris Kárpát-medencei filogeográfiája 
12.45-12.55   Lengyel Attila: Numerikus szüntaxonómia: objektív módszerek, szubjektív döntések?
12.55-13.10   Löki Viktor, Lovas-Kiss Ádám, Süveges Kristóf, Fekete Réka, Takács Attila, Biró Éva, Nagy Timea, Hürkan Kaan, Ljubka Tibor, Tökölyi Jácint & Molnár V. Attila: Törökországi temetők mint veszélyeztetett orchideák élőhelyei
13.10-13.20    Lovas-Kiss Ádám, Sonkoly Judit, Fekete Réka, Takács Attila, Török Péter, Somlyay Lajos & Molnár V. Attila: A tekert csüdfű (Astragalus contortuplicatus L.) évszázados herbáriumi magvainak csíraképessége
13.20-13.30   Mosolygó-Lukács Ágnes, Sramkó Gábor, Barabás Sándor, Surányi Gyula: A Crocus vernus fajcsoport Kárpát-medencei taxonjainak genetikai variabilitása
13.30-13.45  Sramkó Gábor, Laczkó Levente, Barabás Sándor, Molnár V. Attila & Lisztes-Szabó Zsuzsa: A magyar méreggyilok (Vincetoxicum pannonicum) eredetéről molekuláris genetikai eredmények tükrében
13.45-13.55  Süveges Kristóf, Takács Attila, Lovas-Kiss Ádám, Nagy Timea, Ljubka Tibor, Löki Viktor & Molnár V. Attila: Az Epipactis tallosii veszélyeztetettségi státusának felülvizsgálata
13.55-14.00   Saraiva, Lucas, Lőkös László & Matus Gábor: Data to the occurrence of legally protected terricolous Xanthoparmelia species in NE Hungary
                       
14.00-14.30     Szünet
                       
14.30-14.45  Tölgyesi Csaba: Homoki sztyepprét foltok a Turjánvidéken – ökológiai és természetvédelmi helyzet
14.45-15.00   Bátori Zoltán, E. Vojtkó Anna, Farkas Tünde & Vojtkó András: Az Aggteleki-karszt, a Bükk és a Mecsek töbreinek növényzete
15.00-15.15   Erdős László, Bátori Zoltán, Cserhalmi Dániel & Tölgyesi Csaba: Tájtörténet és dinamika extra- és intrazonális erdőssztyeppekben
15.15-15.25    Tóth Szilvia & Surányi Gyula: Cianotoxin-cianofág-gazdasejt kölcsönhatások vizsgálatai laboratóriumi modellrendszerben
15.25-15.40   Máthé Csaba, Mikóné Hamvas Márta, Vasas Gábor, Beyer Dániel, Surányi Gyula & Garda Tamás: A mikrocisztin-LR sejtszintű hatásai növényekben:tények és kérdések
15.40-15.55   Resetár Anna, Mikóné Hamvas Márta, Gonda Sándor, Kalydi Fruzsina, Ajtay Kitti, Vasas Gábor & Máthé Csaba: Amaryllidaceae fajok antioxidáns kapacitásának vizsgálata szövettenyészetekben
15.55-16.10   Oláh Viktor, Nyitrai Balázs, Kanalas Péter, Szőllősi Erzsébet, Kiss József, Lakatos Ágnes, Fenyvesi András & Mészáros Ilona: A levéltulajdonságok tavaszi kifejlődése és későbbi plaszticitása egy zárt erdőállomány felső lombkoronaszintjében
16.10-16.20     Hepp Anna, Oláh Viktor & Mészáros Ilona: A kadmium telelőrügy-képződést indukáló hatása bojtos békalencse (Spirodela polyrhiza (L.) Schleiden) axenikus tenyészeteiben
16.20-16.35   M-Hamvas Márta, Oláh Viktor, Mészáros Ilona, Hepp Anna, Ajtay Kitty & Bartalos Edina: Rövidtávú CYN kezelés hatásai Lemna fajokra
                       
16.35-16.45     Zárszó

2014. október 22., szerda

Bemutatkozik a DAB Botanikai Munkabizottsága

A Magyar Tudományos Akadémián 2014-ben tartott tisztújítás keretében megújult az MTA Debreceni Területi Bizottságának 14 Szakbizottsága is. A Biológiai és Környezettudományi Szakbizottság 9 munkabizottságának egyikeként alakult meg a Botanikai Munkabizottság.
A bizottság által szervezett rendezvényekről, a növénytani kutatásokkal kapcsolatos hírekről, eseményekről ezen az oldalon igyekszünk tájékoztatni az érdeklődőket.A bizottság tagjai a 2014–2017 közötti időszakban:

Elnök


Molnár V. Attila
Debreceni Egyetem TTK Növénytani Tanszék
Egyetemi docens
Titkár


Lisztes-Szabó Zsuzsa
Debreceni Egyetem MÉK Növénytudományi Intézet
Egyetemi adjunktus
Tagok


Deák Balázs
MTA-DE Biodiverzitás Kutatócsoport
Tudományos munkatárs
E. Vojtkó Anna
MTA Ökológiai Kutatóközpont BLI Tisza-kutató Osztály
Tudományos segédmunkatárs
Gulyás Gergely
BioAqua Pro Kft.
Tudományos munkatárs
Kelemen András
MTA-DE Biodiverzitás Kutatócsoport
Tudományos segédmunkatárs
Kovács Szilvia
Debreceni Egyetem, MÉK Növénytudományi Intézet
Egyetemi tanársegéd
Lesku Balázs
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
Osztályvezető
Ljubka Tibor
Debreceni Egyetem TTK Növénytani Tanszék
PhD ösztöndíjas
Löki Viktor
Debreceni Egyetem TTK Növénytani Tanszék
PhD ösztöndíjas
Lukács Balázs András
MTA Ökológiai Kutatóközpont BLI Tisza-kutató Osztály
Tudományos munkatárs
Mészáros Ilona
Debreceni Egyetem TTK Növénytani Tanszék
Egyetemi docens
Nótári Krisztina
Debreceni Egyetem TTK Növénytani Tanszék
Tudományos segédmunkatárs
Oláh Viktor
Debreceni Egyetem TTK Növénytani Tanszék
Egyetemi adjunktus
Sonkoly Judit
Debreceni Egyetem TTK Ökológiai Tanszék
PhD ösztöndíjas
Sramkó Gábor
Debreceni Egyetem TTK Növénytani Tanszék
Posztdoktor kutató
Takács Attila
Debreceni Egyetem TTK Növénytani Tanszék
PhD ösztöndíjas
Török Péter
Debreceni Egyetem TTK Ökológiai Tanszék
Egyetemi docens
Valkó Orsolya
Debreceni Egyetem TTK Ökológiai Tanszék
Egyetemi adjunktus
Vasas Gábor
Debreceni Egyetem TTK Növénytani Tanszék
Tanszékvezető egyetemi docens